POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – DEFINICJA, JAK JĄ LICZYĆ I CO WARTO WIEDZIEĆ?

Kiedy podjęliśmy już decyzję o budowie, przyszedł czas na wybór naszego wymarzonego projektu domu. I w tym miejscu warto zastanowić się jakiej powierzchni dom byłby dla nas odpowiedni. Zatem, co to jest ta powierzchnia użytkowa, co warto wiedzieć i jaka jest definicja powierzchni użytkowej?

Co warto wiedzieć?

Przede wszystkim powierzchnia użytkowa to pojęcie, które towarzyszy nam przy podejmowaniu decyzji o budowie domu. Jest to również jedno z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze projektu domu. Wybór jest ogromny. Mamy do wyboru projekty domów parterowych, które poddasza nie mają, projekty domów z poddaszem użytkowym, gdzie tylko część pomieszczeń będzie miała pełną wysokość i duże rezydencje, w których chętnie każdy by zamieszkał. Trzeba jednak mierzyć siły na zamiary tym bardziej, iż część z nas będzie ubiegała się o pomoc finansową. Termin powierzchni użytkowej ma dla nas wówczas również istotne znaczenie, gdyż będzie to podstawowa wartość dla banku. Powierzchnia użytkowa jest to pojęcie często wykorzystywane w ustawach, rozporządzeniach i normach, jednak trudno jest znaleźć jedną konkretną jej definicję. Dlatego w tym artykule postaramy się opisać najistotniejsze informacje związane z terminem powierzchni użytkowej określanej przy projektach domów.

 

Definicja i jak liczyć powierzchnię użytkową domu?

Powierzchnię użytkową budynku określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określenia i obliczenia wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionych w załączniku nr 2 rozporządzenia. Powierzchnię użytkową można obliczyć przy wykorzystaniu dwóch norm:

  1. Zgodnie z Polską Normą PN-70/B-02365definicja powierzchni użytkowej określa sumę technicznego, garażu, pomieszczenia gospodarczego, strychu (mierzona w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu).
  2. Według NORMY PN-ISO 9836:1997powierzchnię użytkową kondygnacji, która ma pełną wysokość mierzy się na poziomie podłogi, w stanie całkowicie wykończonym, uwzględniając już tynki.

Często mamy też do czynienia z powierzchnią użytkową pomieszczeń na poddaszu i powierzchniami piwnicznymi, obliczenia takiej powierzchni określają zasady wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uwzględniając przepisy § 20 ust. 1 pkt 4 lit b, gdzie przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle  obliczana jest następująco:
– powierzchnia pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40m – pomija się całkowicie
– powierzchnię pomieszczeń o wysokości 1,40m-2,20m – liczy się w 50%
– powierzchnię pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20m – zalicza się w 100%.

Podsumowanie

Jak można zauważyć mimo iż często podczas budowy domu spotykamy się z terminem powierzchni użytkowej, jej prawidłowe obliczenie może sprawiać pewne trudności. Jest to związane przede wszystkich z tym, iż w kontekście obowiązujących przepisów, powierzchnię użytkową można obliczać według różnych norm. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów, warto zasięgnąć konsultacji specjalistów, którzy dzięki znajomości obowiązujących przepisów i norm w prawidłowy sposób podadzą wyliczenia powierzchni użytkowej naszego wymarzonego projektu domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *