„Hb Studio” Pracownia Projektowa
Katarzyna Herba-Janiak

ul. Jana Długosza 2-6
51-162 Wrocław

tel./fax: (71) 784 39 36
(opłata za połączenie zgodna ze stawką operatora)

e-mail: biuro@hbstudio.pl

NIP: 6482108235
REGON: 277686267

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem identyfikacyjnym 6482108235.

arch. Katarzyna Herba-Janiak
tel. kom.: 502 133 157
e-mail: kasia@hbstudio.pl

Mapa