1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) jest firma HB Studio Pracownia Projektowa.
2. Dane zbierane są podczas zakupu dokumentacji projektowej poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz telefonicznie potwierdzane. Na naszej stronie internetowej nie możliwości zarejestrowania się, logowania oraz założenia konta użytkownika.
3. Przy wypełnianiu formularza zamówienia na naszej stronie internetowej należy wpisać: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności.
4. Dane dotyczące każdej wizyty na naszej stronie internetowej mogą być zbierane automatycznie. Dotyczy to m.in. takich danych jak np. adres ip komutera, typ przeglądarki, itp. Dodatkowo nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
5. Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy danych zebranych o naszych klientach żadnym podmiotom trzecim, nie biorącym udziału w realizacji transakcji zakupu. Dane zebrane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane w celu realizacji transakcji, w tym wysłania zamówionego projektu (wtedy dane adresowe klientów przekazujemy firmie kurierskiej). Po dokonanej transakcji zakupu, możemy kontaktować się z naszymi klientami telefonicznie lub e-mailowo.
6. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, lub podczas kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane możemy udostępnić organom wymiaru sprawiedliwości lub pracownikom GIODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej polityki prywatności, można się z nami kontaktować poprzez naszą witrynę, e-mail lub telefonicznie.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że: 

1.    Administratorem Pani/a danych osobowych jest HB STUDIO Pracownia Projektowa Katarzyna Herba-Janiak z siedzibą ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław, e-mail biuro@hbstudio.pl.
2.    W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych,
e-mail biuro@hbstudio.pl

3.    Dane będą przetwarzane w celach: 

(1)    świadczenia usługi sprzedaży produktów oferowanych przez HB STUDIO Pracownia Projektowa Katarzyna Herba-Janiak –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(3)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.
5.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6.    Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy HB STUDIO Pracownia Projektowa w celu obsługi strony internetowej www.hbstudio.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością,
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
(3) podmiot świadczący usługi księgowe.

7.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do HB STUDIO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.