1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) jest firma HB Studio Pracownia Projektowa.
2. Dane zbierane są podczas zakupu dokumentacji projektowej poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz telefonicznie potwierdzane. Na naszej stronie internetowej nie możliwości zarejestrowania się, logowania oraz założenia konta użytkownika.
3. Przy wypełnianiu formularza zamówienia na naszej stronie internetowej należy wpisać: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności.
4. Dane dotyczące każdej wizyty na naszej stronie internetowej mogą być zbierane automatycznie. Dotyczy to m.in. takich danych jak np. adres ip komutera, typ przeglądarki, itp. Dodatkowo nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
5. Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy danych zebranych o naszych klientach żadnym podmiotom trzecim, nie biorącym udziału w realizacji transakcji zakupu. Dane zebrane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane w celu realizacji transakcji, w tym wysłania zamówionego projektu (wtedy dane adresowe klientów przekazujemy firmie kurierskiej). Po dokonanej transakcji zakupu, możemy kontaktować się z naszymi klientami telefonicznie lub e-mailowo.
6. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, lub podczas kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane możemy udostępnić organom wymiaru sprawiedliwości lub pracownikom GIODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej polityki prywatności, można się z nami kontaktować poprzez naszą witrynę, e-mail lub telefonicznie.