Kompletna dokumentacja, którą Państwo zamawiacie składa się z czterech egzemplarzy projektu pełnobranżowego, w skład którego wchodzi:

  • część architektoniczna wraz z rysunkami elewacji, rzutami kondygnacji, rzutami dachu i więźby dachowej, przekrojami, zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz opisem;
  • część konstrukcyjna z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, z rzutami fundamentów, stropów oraz opisem;
  • część instalacyjna tj. instalacje wewnętrzne: elektryczne, gazowe, c.o. oraz wodno-kanalizacyjne.

Do każdej dokumentacji dołączamy uprawnienia wszystkich projektantów i ich aktualne wpisy do izb branżowych.