Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Projekty domów jednorodzinnych

Wybuduj swoje marzenia z naszymi projektami

(71) 784 39 36

Zadzwoń do nas
Nasza strona na Facebooku

Regulamin sprzedaży projektów (24-12-2014)

Regulamin Pracowni Projektowej HB Studio

 

I. Informacje ogólne.

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.hbstudio.pl jest firma HB Studio Pracownia Projektowa Katarzyna Herba-Janiak z siedzibą przy ul. Długosza 2 – 6, 51-162 Wrocław, NIP 648-210-82-35, REGON 277686267.
 2. Regulamin określa warunki i zasady zamawiania, zakupu, wymiany i zwrotu projektów domów jednorodzinnych będących w ofercie Pracowni Projektowej HB Studio.
 3. Projekty prezentowane na stronie Pracowni Projektowe HB Studio nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego projektu domu.
 4. Złożenie zamówienia na projekt oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. Złożenie i realizacja zamówienia.

 1. Zamówienia na projekty domów jednorodzinnych można składać:
  - poprzez formularz zamówień na stronie internetowej www.hbstudio.pl;
  - wysyłając e-mail na adres biuro@hbstudio.pl;
  - telefonicznie, dzwoniąc na numer 71 784 39 36 lub 502 133 157;
  - faksem, na numer faksu 71 784 39 36.
 2. Zamówienie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Składając zamówienia należy:
  - podać nazwę projektu oraz jego wersję, a jeżeli zamówienie dotyczy projektu, który jest  opracowywany lub z innych powodów może być w  danej chwili niedostępny, zamawiający zostanie poinformowany o możliwym terminie   
    zrealizowania zamówienia, a po zaakceptowaniu tego terminu przez zamawiającego, pracownia przyjmie zamówienie do realizacji,
  - podać imię i nazwisko, a w przypadku gdy zamawiającym jest firma, należy podać pełną nazwę firmy oraz nr NIP,
  - podać dokładny adres do wystawienia faktury VAT, a w przypadku kiedy adres do faktury jest inny niż adres pod który należy wysłać zamówiony projekt, dodatkowo należy podać adres na który ma zostać dostarczona przesyłka,
  - podać kontaktowy nr telefonu.
 4. Wszystkie internetowe zamówienia Pracownia Projektowa HB Studio potwierdzi telefonicznie lub e-mailowo w ciągu 24 godzin od ich złożenia. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy zamówienia zostaną złożone w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta). Zamówienia bez podanego numeru telefonu kontaktowego, oraz te których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 5. Ceny projektów domów jednorodzinnych znajdujących się w ofercie Pracowni Projektowej HB Studio wyrażone są w złotych polskich w cenach brutto. Podatek VAT wynosi 23%.
 6. Regulując należność za zamówiony projekt zamawiający może skorzystać z następujących form płatności:
  - za zaliczeniem (przesyłka za pobraniem) – zapłata kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze przesyłki, lub na poczcie;
  - przelewem na konto bankowe pracowni – przy tej formie płatności, zamówiony projekt zostanie wysłany do klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Pracowni Projektowej HB Studio.
 7. Do każdego sprzedanego projektu domu jednorodzinnego dołączana jest faktura VAT. Klienci dokonujący zakupów wyrażają zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 8. Zamówione projekty Pracownia Projektowa HB Studio wysyła w ciągu 2-5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, a w przypadku płatności przelewem bankowym od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym pracowni.
 9. Zamówiony projekt, na terenie Polski Pracownia Projektowa HB Studio wysyła na swój koszt. Koszt wysyłki projektu za granicę ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
 10. Projekty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Logistic lub Poczty Polskiej.
 11. Czas realizacji zamówienia to czas potwierdzenia zamówienia, czas przygotowania oraz dostarczenia przesyłki.

 

III. Wymiana projektu.

 1. Klient ma prawo do jednokrotnej wymiany projektu zakupionego w Pracowni Projektowej HB Studio na inny z jej oferty.
 2. Wymianę należy zgłosić do biura pracowni w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zakupu projektu.
 3. Wymieniany projekt musi być przesłany do pracowni z kopią faktury zakupu w stanie nienaruszonym, kompletny, bez widocznych uszkodzeń, nie może nosić śladów skreśleń, wpisów, pieczątek, notatek, itp., nie może nosić śladów kopiowania dokumentacji. Projekt niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.
 4. Wszystkie koszty związane z wymianą projektu na inny ponosi klient. Przesyłki na koszt Pracowni Projektowej HB Studio nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
 5. W przypadku wymiany projektu na droższy klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy. W przypadku wymiany projektu na tańszy różnica nie jest zwracana.

 

IV. Zwrot projektu.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty otrzymania projektu. W ciągu kolejnych 14 dni  klient ma obowiązek odesłać zakupiony projekt. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać pisemnie, drogą listowną lub faksem w formie oświadczenia. W oświadczeniu należy podać swoje dane oraz określić sposób zwrotu należności za projekt, tj. przelew na konto bankowe (wówczas prosimy o podanie numeru rachunku bankowego) lub przekaz pocztowy na wskazany adres. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Projekt podlegający zwrotowi nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Projekt który nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 3. Zwrot należności za zwrócony projekt nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przesyłki od klienta.
 4. Koszty związane ze zwrotem projektu ponosi klient.

 

V. Reklamacje.

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się z Pracownią Projektową HB Studio telefonicznie lub drogą e-mailową. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przesłanie projektu na adres pracowni z załączonym opisem wady.
 2. W przypadkach uzasadnionych reklamacji gwarantujemy wymianę projektu na inny lub zwrot należności przelewem bankowym na wskazane przez zamawiającego konto.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest firma HB Studio Pracownia Projektowa.
 2. Dane zbierane są podczas zakupu dokumentacji projektowej poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz telefonicznie potwierdzane. Na naszej stronie internetowej nie ma możliwości zarejestrowania się, logowania oraz założenia konta użytkownika.
 3. Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy danych zebranych o naszych klientach żadnym podmiotom trzecim, niebiorącym udziału w realizacji transakcji zakupu. Dane zebrane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane w celu realizacji transakcji, w tym wysłania zamówionego projektu (wtedy dane adresowe klientów przekazujemy firmie kurierskiej).
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do poszerzania swojej oferty, wycofania poszczególnych towarów z oferty, oraz organizowania czasowych promocji.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
   

 

 

Załącznik nr 1.

 

 

……………………………………………                                                                         ……………………………

……………………………………………                                                                            miejscowość, data 

……………………………………………

  imię, nazwisko i adres klienta 

 

 

 

HB Studio Pracownia Projektowa

ul. Długosza 2 -6

51- 162 Wrocław

 

 

                          Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Oświadczam,  że  zgodnie  z  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca  2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów  oraz  o   odpowiedzialności   za  szkodę   wyrządzoną   przez  produkt   niebezpieczny
(Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy zawartej w dniu ............................... w 
.............

Wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do
wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym.

Proszę o zwrot kwoty ....................zł (słownie: ............................................................)
na konto nr ..........................................................................................................
lub przekazem pocztowym na adres ..............................................................................

Zwracam, w stanie niezmienionym dokumentację projektową domu: ........................................
otrzymaną dnia 
......................................................................................................

 

  

                                                                                                                      ..............................

                                                                                                                             podpis klienta

Nasi partnerzy