Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Projekty domów jednorodzinnych

Wybuduj swoje marzenia z naszymi projektami

(71) 784 39 36

Zadzwoń do nas
Nasza strona na Facebooku

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27 - Konsument,
który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 

Koszty związane ze zwrotem projektu do pracowni ponosi klient.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

      –    Adresat

"HB Studio" Pracownia Projektowa

Katarzyna Herba-Janiak

ul. Jana Długosza 2-6
51-162 Wrocław

tel./fax: (71) 784 39 36
e-mail: biuro@hbstudio.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Nasi partnerzy