Czym jest adaptacja projektu?

Kiedy planujemy budowę domu, musimy podjąć decyzję co do wyboru projektu. Czy będzie to projekt indywidualny czy też typowy. Jeżeli zdecydujemy się na budowę domu według projektu katalogowego, wówczas należy najpierw dokonać jego adaptacji.

A zatem czym jest adaptacja projektu?

Zabiegami projektowymi umożliwiającymi wybudowanie projektu powtarzalnego, katalogowego na niepowtarzalnej działce budowlanej zlokalizowanej nad morzem, w górach, czy na innym terenie, który może mieć założenia inne niż projekt katalogowy. Wiadomo, że każda działka jest inna. Różnią je warunki zabudowy, różne są, niezależne od nas, warunki gruntowe, śniegowe, wiatrowe, nasłonecznienia, różne są możliwości wykorzystania źródeł energii. Tych zależności jest wiele więcej. I tu właśnie konieczna jest adaptacja, która polega na odpowiednim umiejscowieniu budynku na działce. Wymaga to wrysowania budynku przez uprawnionego architekta na mapę do celów projektowych, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dodatkowo należy dostosować fundamenty budynku do lokalnych warunków gruntowych oraz przystosować konstrukcję budynku do odpowiednich stref klimatycznych (jeżeli istnieje taka potrzeba). Konieczne również będzie zaprojektowanie przyłączy mediów do budynku.

Zmiany w projekcie katalogowym

Często zakres adaptacji obejmuje również dostosowanie projektu katalogowego do indywidualnych potrzeb Inwestora. Ponieważ dokumentacja katalogowa jest przybliżoną wersją idealnego projektu domu, architekt w ramach adaptacji wprowadza zmiany na dokumentacji katalogowej, tworząc w ten sposób projekt wymarzonego domu Inwestora. Zakres i koszt zmian może być różny i zleży od ilości oraz rodzaju poprawek. Najmniej skomplikowane zmiany, a co za tym idzie mało kosztowe dotyczą zmiany układu funkcjonalnego, przesunięcia ścian działowych cz też zmian w stolarce okiennej i drzwiowej. Jeżeli zdecydujemy się dokonać zmiany, które wpływają na konstrukcję budynku, musimy liczyć się z koniecznością poniesienia większych kosztów oraz wydłużeniem czasu adaptacji. Do tego rodzaju zmian możemy zaliczyć, m.in. istotną zmianę wielkości pomieszczeń czy nawet całego budynku, zmianę rozstawu ścian nośnych, słupów, zmianę stropu czy podniesienia dachu.

Kto dokonuje adaptacji projektu

Decyzję o wyborze architekta adaptującego podejmuje Inwestor. Należy pamiętać, że adaptację może przeprowadzić projektant, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Najlepiej współpraca powinna przebiegać z architektem lokalnym, który będzie na miejscu oraz zna lokalny urząd.

Podsumowując

Całość tak przygotowanej dokumentacji tzw. projekt zagospodarowania terenu, uzupełnionej o uzgodnienia, oświadczenia i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi podstawę do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

A zatem, adaptacja pozwoli posadowić wymarzony DOM na solidnych podstawach projektowych, uwzględni życzenia inwestora wprowadzając zmiany, czasem konieczne przy projektach katalogowych. Musimy zaufać projektantowi. Doświadczenie i konstruktywna współpraca może dać zaskakujące efekty – początek realizacji marzenia o własnym domu.

HB STUDIO Pracownia Projektowa

arch. Katarzyna Herba-Janiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *