Czy garaż ma jakiś wpływ na energooszczędność budynku?

Aby dom był energooszczędny należy projektować według pewnych zasad, dzięki którym nasz budynek będzie zużywał mniej energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

Zasady projektowania energooszczędnego

Aby budynek był energooszczędny, należy przede wszystkim kierować się zasadą projektowania budynku o prostej konstrukcji. Dodatkowo trzeba zapewnić jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych ścian, stropu, podłogi na gruncie, fundamentów, dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Znaczącą rolę odgrywa również zastosowanie odpowiedniej wentylacji, a projektując budynek energooszczędny zaleca się wybór wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Im więcej zastosujemy nowoczesnych instalacji tym bardziej budynek będzie energooszczędny. Można do nich zaliczyć między innymi, kocioł kondensacyjny czy też pompę ciepła. Dzięki zaprojektowaniu prostej bryły budynku bez lukarn czy też wykuszy unikniemy elementów zwiększających powierzchnie przegród zewnętrznych oraz występowanie mostków termicznych.

Garaż a energooszczędność

I tu powstaje pytanie: czy garaż również ma wpływ na energooszczędność budynku. Oczywiście tak. Ciężko jednak w dzisiejszych czasach wybudować dom bez garażu, kiedy to często domy buduje się poza granicami miasta, a samochód stanowi główny środek komunikacji z miastem. Niestety nie zawsze nasza działka pozwala na wybudowanie garażu wolnostojącego. Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z garażu. Najlepszym rozwiązaniem będzie garaż wbudowany w bryłę budynku. Należy pamiętać, aby garaż był dobrze oddzielony od reszty domu przedsionkiem lub też klatką schodową, gdyż temperatura w garażu jest znacznie niższa niż w pomieszczeniach mieszkalnych. Dzięki temu unikniemy straty ciepła, jak i swobodnie przedostaniemy się do domu. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne ocieplenie garażu uwzględniając strop oraz ściany wewnętrzne pomiędzy domem a garażem. Istotny jest również wybór odpowiednio ciepłej bramy garażowej, stolarki okiennej i drzwiowej.

Brama garażowa

A zatem jakie warunki powinna spełniać brama garażowa. Przede wszystkim powinna stanowić barierę przed ucieczką ciepła na zewnątrz i chronić przed wychładzaniem garażu. Mówiąc o ciepłej bramie garażowej zwracamy przede wszystkim uwagę na współczynnik U, czyli im niższy tym lepiej. Należy dodatkowo upewnić się, że podawana przez producenta ciepłochłonność dotyczy całej bramy. Najlepszy wybór stanowi brama segmentowa, która jest ocieplona na całej powierzchni, dzięki czemu charakteryzuje dużą termoizolacyjnością. Istotny wpływ na element cieplny ma również odpowiedni montaż bramy, co pozwoli zminimalizować wystąpienie mostków termicznych.

Podsumowując, garaż w istotny sposób wpływa na energooszczędność budynku. Jednak, dzięki zastosowaniu takich rozwiązań zostaną zminimalizowane straty ciepła a nasz dom będzie energooszczędny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *